Kulturni dum

Trebic, okresni mesto s 40.000 obyvateli, se nachazi v jihovychodnim cipu Ceskomoravske vysociny. Kulturni dum, jehoz stavba je popsana nize, stoji na Masarykove namesti, v centru mesta. Cast objektu je uvedena do provozu a je v uzivani Mestskeho kulturniho strediska. Do nabidky zarazujeme druhou, rozestavenou cast teto stavby.

Zastavena plocha objektu je 2.380 m2. Hlavni prostor salu je resen v technologii ocelove haly s plnostennymi svarovanymi sloupy a prihradovymi vazniky. Ocelove sloupy jsou zalozeny na monolitickych zelezobetonovych patkach s kotvenim. Pristavba viceuceloveho salu je montovana z betonoveho skeletu, zalozena na prefabrikovanych patkach s maximalnim vyuzitim prefabrikovanych zakladovych pasu. Cast jeviste je zdena, zalozena na zakladovych pasech z prosteho betonu. Ocelova konstrukce a skelet je obezden keramickymi prvky. Vnitrni zdivo je cihelne. Zastropeni salu tvori atypicke plechy a na nich je konstrukce stresniho plaste s povlakovou krytinou. Stejne zastreseni je i nad jevistem, vazniky jsou ulozeny na zdivu. Montovany betonovy skelet je zastresen pricnymi pruvlaky a betonovymi panely.

Objekt je ve stupni rozestavenosti hrube stavby vcetne zastreseni. Z casti jsou osazeny venkovni vyplne otvoru, provedeny hrube rozvody elektro silnoproud vcetne trafostanice, slaboproud, dale rozvody zdravotechniky (voda, kanalizace). je dodano zarizeni vzduchotechniky a castecne provedena jeji montaz. Jsou provedeny ocelove konstrukce lavek nad salem a jevistem. Podlahy jsou do urovne podkladnich betonu. povrchove upravy provedeny nejsou. Z casti jsou provedeny terenni upravy a operne zdi vcetne schodist. Odvodneni objektu je jednotnou kanalizaci, pripojky jsou provedeny, zbyva provest kompletaci. Pripojka vody je zapojena do radu.

Mesto Trebic nabizi tuto rozestavenou stavbu vhodnemu investorovi s tim, ze vyuziti celeho objektu vyhradne pro kulturni ucely neni podminkou.

Blizsi informace:

ing. Marie Cerna
Karlovo nam. 55, 674 01 Trebic
tel. 0618/896132
fax. 0618/4294
e-mail: marie.cernav@mu-trebic.cz


Pudorys 1. nadzemniho podlazi
Pudorys 2. nadzemniho podlazi
Pudorys 3. nadzemniho podlazi
Pudorys 4. nadzemniho podlazi
Poloha kuturniho domu na mape

Podelny rez


Pohled z vychodu


Pohled ze severu


Pohled z jihu


Pohled ze zapadu


Zpet
Senzitivni mapa |  Turisticka nabidka |  Historie |  Trebic v datech |  Archeologicke nalezy |  Informacni centrum |  Stale akce | 
Tydenni prehled akci |  Cykloturistika |  Kino Moravia |  Kino Pasaz |  Mestsky urad |  Mestska policie |  Mezinarodni vztahy | 
Zdrave mesto |  Pristup k informacim |  Partnerske mesto Lilienfeld |  Co byste meli vedet |  Hrotovicka |  Vetrnik |  Kulturni dum 

Vsechna prava vyhrazena, Copyright (c) 2000 mesto Trebic
Coded & Hosted by Kapucin-Repro, spol. s r.o.