Nova logicka metoda bude soucasti reseni problemu nezamestnanosti
Pracovnici trebicske radnice se ve dnech 13. az 15. dubna sesli ve skolicim stredisku Kratochviluv mlyn, aby se seznamili s metodou projektoveho rizeni (Log Frame), ktera se pouziva pri reseni slozitych projektu a problemu. Byla vyvinuta v USA a poprve byla uzita pri reseni startu raketoplanu. V nasi zemi byla znama jiz pred rokem 1989, takze rozhodne neni modni zalezitosti, kdy se z USA prebira vsechno mozne.

Divadelni Trebic 2000
IX. rocnik Narodni prehlidky amaterskeho cinoherniho a hudebniho divadla probehne ve dnech 17. - 21. kvetna 2000.

Rekonstrukce cistirny zahajena
V breznu zacaly probihat pripravne stavebni prace pro narocnou celkovou rekonstrukci cistirny odpadnich vod. V prvni etape budou prace zamereny na system biologickeho cisteni odpadnich vod. Naklady na rekonstrukci na letosni rok se odhaduji na tricet milionu korun, ktere vyclenilo mesto Trebic, Vodovody a kanalizace a Statni fond zivotniho prostredi.

Schvaleno vyhrazene parkovani
Mestska rada odsouhlasila zrizeni osmi vyhrazenych parkovacich mist na severni strane ulice Vitezslava Nezvala, v useku od krizovatky Komenskeho namesti az k hotelu Winkler. Na protilehle strane pak bude znacenim vymezena doba pro zasobovani. Mestska rada veri, ze jeji rozhodnuti usnadni dopravni situaci v teto ulici.

Den Zeme
Indiansky stan a osm malych drevenych stanku bylo postaveno 18. dubna na Karlove namesti u prilezitosti oslav Dne Zeme. V jednom ze stanku se vyhodne prodavaly truhlikove kvetiny, dalsi stanek upozornoval na kazdorocni soutez Rozkvetla Trebic. Stanek senioru propagoval zdravy zivotni styl a smesi bylin pro zdravi, zduraznovala se i problematika psich exkrementu a moznost ziskat pytliky na ne zdarma v informacni kancelari Mestskeho uradu.

Zemedelska agentura otevrena
Sedmnacteho dubna byl na Komenskeho namesti v Trebici slavnostne zahajen provoz Zemedelske regionalni agentury Trebic, Regionalniho centra Svazu PRO BIO a Spolku poradcu inspektoru ekologickeho zemedelstvi CR. Soucasti programu byla i prezentace bioprodukce ekologickych zemedelcu trebicskeho regionu a promitani filmu o ekologickem zemedelstvi v nasi republice. Hlavnim cilem tohoto pracoviste je spoluprace se statni spravou a samospravou na realizaci programu trvale udrzitelneho rozvoje venkova, vyuziti krajiny atd..

Tyden bezpecnosti ve meste
Prvnich sedm kvetnovych dnu vyhlasila Evropska hospodarska komise OSN Tydnem bezpecnosti silnicniho provozu. K teto akci se pripojila i Ceska republika. V nasem meste se prislusnici policie zamerili predevsim na pristup ridicu motorovych vozidel k chodcum a cyklistum a na chovani chodcu a cyklistu v silnicnim provozu.

Vystava v budove radnice
V prostorach Mestskeho uradu byly vystaveny vytvarne prace deti i dospelych na tema Trebicska vez. Vytvarnou soutez s timto nazvem usporadal MeU Trebic a Dum deti a mladeze Hradek a zucastnilo se ji 20 jednotlivcu a 20 skol a skolskych zarizeni. Do uzaverky souteze bylo organizatorum doruceno 285 praci. Protoze rozhodovani o vitezi bylo velmi obtizne, rozhodla se porota udelit nekolik hlavnich cen, ceny za vytvarne zpracovani kolekce i zvlastni uznani poroty. Zvlastni ceny take udeloval starosta mesta. Pracemi budou behem kvetna vyzdobeny prostory mestske veze, nektere zustanou vystaveny na radnici.

Novy projekt likvidace plastu
Tri trebicske sberne dvory budou upraveny podle novych pravidel trideni odpadu tak, aby do nich mohly byt odkladany odvickovane plastove lahve. Stane se tak diky projektu Svazku obci Skladka Petruvky. Tento projekt, ktery spociva ve zmenseni objemu plastu a papiru ulozenych na skladce, iniciovala spolecnost ESKO T, jejimz cilem je ziskani certifikatu cistoty zivotniho prostredi ISO 14 000.

Festival Zamosti
Jeden z nejvetsich letnich kulturnich festivalu v Trebici se uskutecni jako vzdy o prvnim cervnovem vikendu. Vystoupi tu nejen hudebni skupiny (napriklad Tri sestry, Vltava, Pluto atd.), ale budou probihat take vystavy, videoprojekce a filmovy klub.

Vyroci osvobozeni
V patek 5. kvetna se pred budovou Mestskeho uradu uskutecnilo slavnostni shromazdeni obcanu k 55. vyroci osvobozeni a konci II. svetove valky. Poradatelem akce bylo mesto Trebic spolecne s Ceskym svazem bojovniku za svobodu a Uzemni vojenskou spravou v Trebici. Na programu bylo kladeni vencu a projevy starosty mesta a zastupce Ceskeho svazu bojovniku za svobodu. Take vystoupila dechova hudba Horanka.

Ulicni kriminalita
Mestska policie porada dne 16. 5. v ramci projektu prevence kriminality prednasku s besedou na tema "Ulicni kriminalita a jeji nasledky". Akce se uskutecni v budove kina Pasaz v dobe od 16 do 20 hodin. Soucasti programu bude prezentace firem, ktere se zameruji na prodej, vyrobu a montaz zabezpecovaci techniky.

Mirove poselstvi
V ramci oslav 55. vyroci ukonceni II. svetove valky usporadalo Ministerstvo obrany SR Armadni jezdeckou vypravu. Ta trvala deset dni a cilem jezdcu bylo dovezt do Prahy mirove poselstvi - prani utuzit a prohloubit spolupraci i pratelstvi nasich statu. Jednou ze zastavek byla i Trebic, kam jezdci dorazili 1. kvetna. Na hranicich okresu byli slavnostne privitani prednostou OkU Ing. Frantiskem Jonasem a nacelnikem OVS Ing. Alesem Strechou. Dalsi den byli jezdci oficialne prijati starostou mesta v Malovanem dome, prohledli si Trebic a vecer posedeli u taboroveho ohne.

O budoucnosti bazenu bylo rozhodnuto
V pondeli 17. dubna rozhodovala mestska rada o zpusobu provozovani plaveckeho bazenu na Hajku. Puvodnim provozovatelem byla spolecnost Fortunax, ktera kvuli ekonomickym potizim provoz bazenu ukoncila. Novym prozatimnim provozovatelem je od zacatku letosniho roku az do cervna trebicska firma VAON. Ze ctyr nabidek, ktere byly Mestskemu uradu doruceny, postoupily do finale jiz zminena firma VAON a firma YASHICA Y.C.P. Mestska rada vybrala firmu YASHICA Y.C.P., ktera nabidla nejkomplexnejsi vyuziti a dobre zaruky stabilizace provozu, a byla podepsana smlouva o pronajmu na tri roky. Dohady o zvyseni vstupneho, ktere mezi navstevniky bazenu koluji, starosta Janata nepotvrdil. Vysi vstupneho totiz schvaluje mestska rada, ktera o pripadnem zdrazeni dosud nejednala a ani k tomuto jednani nedostala impuls.

Vyroba obuvi bude zrejme obnovena
Firma Zlinmax s nejvetsi pravdepodobnosti zahaji v prostorach firmy BOPO, a. s. novou obuvnickou vyrobu. Rocni produkce teto firmy cini 150.000 paru obuvi a je urcena zejmena na export. V lonskem roce dosahla firma Zlinmax zisku ve vysi jednoho milionu korun. 27. dubna probehly prvni prijimaci pohovory s nezamestnanymi evidovanymi na Uradu prace. V kvetnu by melo zacit pracovat jiz prvnich 120 lidi, dalsi by meli nastoupit v cervnu. Reditel firmy Zlinmax uvazuje o tom, ze by v budoucnosti mohla jeho firma poskytovat zhruba 500 pracovnich mist.

Zamecky areal urcen pro cestovni ruch
Komise pro cestovni ruch zahajila intenzivni prace na projektu s nazvem Vyuziti zameckeho arealu pro cestovni ruch. Cilem teto aktivity je spojit dohromady jednotlive dilci projekty na upravu a vyuziti arealu. Byl proto sestaven tym odborniku z MeU, OkU, Fondu Trebic a brnenskeho urbanistickeho strediska, jejichz prvnim ukolem je do srpna zpracovat komplexni projekt rekonstrukce tak, aby bylo mozne pozadat o grant Phare. Jeho vyse muze cinit az 300.000 Eur. Jednou z vizi je napriklad otevreni byvaleho vstupu do arealu zamku, ktere by umoznilo lepsi napojeni na centrum mesta nebo prebudovani byvaleho statku na hotel. Celkove naklady na rekonstrukci zamku a upravy podzamecke nivy se odhaduji na 40 milionu Kc, v pripade rekonstrukce celeho komplexu by se vysplhaly pravdepodobne az ke 120 milionum Kc.

Vetsi parkoviste pred Lekarskym domem
Od podzimu se kapacita parkoviste pred Lekarskym domem rozroste o zhruba sedmdesat mist. Stane se tak diky novemu obratisti autobusu MAD, ktere vznikne prodlouzenim komunikace smerem k zubni poliklinice. Autobusy nebudou pri zpatecni jizde projizdet pres parkoviste, na kterem tak vzniknou nova parkovaci mista. Mestsky urad prispeje castkou 350.000 Kc, zbytek predpokladanych vydaju, ktere se pohybuji v rozmezi 1,5 - 2 miliony, uhradi Lekarsky dum. Mestsky urad bude Lekarskemu domu tyto vydaje vracet formou odecteni najemneho z objektu polikliniky.

Podporte svoji ucasti akci "Cesta za cistym vzduchem"
Jste pro zdravy zivotni styl a zivot bez koureni? Kourite a radi byste prestali? Myslite, ze cigareta vic bere nez dava? Pak vystupte na Pekelny kopec nebo trebicskou vez.

Mestska knihovna v Trebici k Mezinarodnimu dni deti
Mestska knihovna v Trebici, Hasskova 2, oddeleni pro deti a mladez zahajuje 1. 6. 2000 pujcovani knih a periodik pocitacovou formou. Kazdy registrovany detsky ctenar obdrzi prukaz s carovym kodem. Od 1. 6. 2000 budou vsechny vypujcky evidovany v pocitaci. Vypujcky pred 1. 6. 2000 budou do fyzickeho vraceni registrovany v papirovem prukazu - upozornujeme na dvoji evidenci. Prosime o vraceni knih na papirovy prukaz nejpozdeji do konce prazdnin. Automatizovany vypujcni protokol prinese ctenarum a knihovnikum vyrazne zjednoduseni evidence a obsluhy. Kazdy detsky ctenar obdrzi 1. 6. 2000 maly darek.

Rozkvetla Trebic 2000.
V utery 16. kvetna bude trebicska radnice opakovat akci Rozkvetla Trebic 2000. V ramci teto akce bude na Karlove namesti probihat stankovy prodej truhlikovych kvetin a potreb na jejich pestovani.Nezajem o zivotni prostredi
Pod nazvem "Odpady jako dusledek aktivit cloveka" probehl letos 18. dubna na Mestskem urade v Trebici seminar pro ucitele zakladnich skol z Trebice a prilehleho okoli. Seminar poradal Svazek obci "Skladka TKO" a jeho dcerinna spolecnost ESKO-T s.r.o. ve spolupraci s Referatem zivotniho prostredi Okresniho uradu v Trebici, Skolskym uradem v Trebici a Odborem komunalnich sluzeb Mesta Trebice. Prostrednictvim dvou prednasejicich ze spolecnosti EKO-KOM, a.s. Praha, ktera se zabyva nakladanim s pouzitymi obaly, se ucitele nazornou formou dozvedeli radu zajimavych informaci tykajicich se odpadu, jejich zpracovani a vlivu na zivotni prostredi. Dale kazdy posluchac obdrzel zdarma tistene materialy pro zaky a dve videokazety na nazorne seznameni zaku s problematikou odpadu. Teto prilezitosti vyuzilo z 29 pozvanych zakladnich skol z Trebice a blizkeho okoli pouze 10 skol. Zvlaste je smutne, ze nektere velke trebicske skoly (ZS Benesova, Tynska a Vaclavske namesti), nevyslaly na seminar zadneho zastupce. Zamerem poradatelu a prednasejicich bylo zvyseni urovne a kvality vychovy mlade generace v oblasti zivotniho prostredi prostrednictvim zakladnich skol. Zde vsak opet chybel zajem druhe strany.
Odbor komunalnich sluzeb MeU v Trebici.

Komunikace nejsou jen silnice, chodniky a koleje
Mesto Trebic bylo vybrano, spolu s mesty Louny a Frenstat pod Radhostem, mezinarodni spolecnosti Transparency International (TIC) z vice nez 70 respondentu na pilotni projekt, ktery hleda cesty zlepseni komunikace mezi radnici a obcanem. Setkani predstavitelu radnice s obcany a pozvanymi hosty se uskutecnilo ve stredu 26. dubna v l5.00 v malem sale budovy FORA za ucasti zastupcu TIC - Americana Bradyho Clougha a Pavly Hasove. Za Mezinarodni institut marketingu, komunikace a podnikani se setkani zucastnily Katerina Koprivova a PhDr. Hana Borovickova.

Uklid udoli darkem obyvatelum
Dne 15. dubna od 9.30 hod. az do pozdniho odpoledne probehla akce "Uklid udoli", kterou poradalo Krestanske spolecenstvi Trebic. Jednalo se o horni cast Tynskeho udoli od garazi u Noveho hrbitova az po most na ulici Marie Majerove. Clenove spolecenstvi chteli vzdat dik Bohu za tento krasny kout v lokalite mesta Trebice, ktery jim Mestsky urad v Trebici sveril do opatrovani. Akce byla take darkem pro ty obyvatele mesta, kteri si preji chodit do prirody nepoznamenane nezodpovednym pristupem spoluobcanu. Je velmi smutne, kdyz se pod tajicim snehem objevi stopy po lidskem sobeckem jednani. Velke mnozstvi odpadku znecistuje les, louku, potok i rybniky. Jsme presvedceni, ze ten, kdo dela neporadek v prirode, nema uklizeno ani ve svem srdci. Jelikoz Krestanske spolecenstvi hodla v aktivitach postupneho zvelebovani udoli pokracovat, privitalo by i pomocnou aktivitu z rad obcanu mesta Trebice. Vsechny akce budou prezentovany na pristupovych cestach, pokud mozno s dostatecnym predstihem. Nejvetsi pomoci, ktera je v moznostech kazdeho obcana, je vubec udoli neznecistovat, a proto Krestanske spolecenstvi dekuje vsem, kteri udoli nedevastuji, a preje jim Bozi pokoj a radost.

Zdravicko hraje detem i seniorum
Manaskova scena Zdravicko, ktera v lonskem roce oslavila sve 40. narozeniny, nikdy nezahali. Dukazem toho jsou nejen uspesne inscenace pohadek, ktere Zdravicko predvedlo na letosnim Trebicskem loutkarskem jaru, ale i jeho dalsi program, ve kterem se venuje nejen detem, ale i seniorum. 20. dubna vystoupilo Zdravicko s pohadkou Dlouhy, Siroky a Bystrozraky v penzionu na Koutkove ulici, 1. kvetna v Domove duchodcu na ulici Kubisova. V obou pripadech bylo publikum velmi spokojene. Dalsi predstaveni bude sehrano v Ustavu socialnich sluzeb na ulici Manzelu Curieovych. Pro deti je pripravena pohadka Cervena karkulka, se kterou soubor vystoupi u prilezitosti Mezinarodniho dne deti. 31. kvetna bude Zdravicko hrat v MS v Rosicich u Brna, 1. cervna vystoupi s pohadkou Dlouhy, Siroky a Bystrozraky v nemocnicnim pavilonu v Trebici na ulici Druzstevni, kde bude hrat detem zamestnancu nemocnice.


Rozpocet 2000
Rozpocet na rok 2000,
tentokrat "popularne"


Predchozi cisla novin:
c.1 - duben

Tipy & odkazy
Mestska knihovna
MAD jizdni rady
Zamosti hudebni festival
Official City Sites


Ratingove prehodnoceni
Vysledky ratingove analyzy

Investorske prilezitosti
Kulturni dum
Vetrnik


Pohotovst
Lekarska pohotovost
a sluzby lekaren


Cirkve
Informace o cirkvich

Copyright
Mesto Trebic vytvari tyto stranky za ucelem usnadneni pristupu verejnosti k informacim.

Reprodukce materialu je povolena, s vyjimkou reprodukce pro komercni ucely. Vzdy musi byt uvedeny zdroj.

Nektere materialy zverejnene na techto strankach mohou obsahovat odkazy na informace poskytovane jinymi institucemi. Za spravnost a vecny obsah takovychto vnejsich zdroju nerucime.

 
Senzitivni mapa |  Turisticka nabidka |  Historie |  Trebic v datech |  Archeologicke nalezy |  Informacni centrum |  Stale akce | 
Tydenni prehled akci |  Cykloturistika |  Kino Moravia |  Kino Pasaz |  Mestsky urad |  Mestska policie |  Mezinarodni vztahy | 
Zdrave mesto |  Pristup k informacim |  Partnerske mesto Lilienfeld |  Co byste meli vedet |  Hrotovicka |  Vetrnik |  Kulturni dum 

Vsechna prava vyhrazena, Copyright (c) 2000 mesto Trebic
Created & Maintained by Trebic City Council
Coded & Hosted by Kapucin - Repro, spol. s r.o.