Rozpocet mesta Trebice

Vazeni spoluobcane,

mestske zastupitelstvo schvalilo 16. brezna 2000 rozpocet naseho mesta na tento rok.
Chceme Vam jej priblizit ponekud netradicni, ale o to snad poutavejsi formou. Na techto strankach naleznete vsechna dulezita cisla, od kterych se bude nase letosni hospodareni odvijet. Dozvite se, jaka cast mestskych penez smeruje do jednotlivych oblasti cinnosti radnice, kolik mesto prispiva na jednotlive aktivity svych obyvatel a samozrejme i to, odkud tyto penize do mestske pokladny plynou.

Verim, ze zverejnenim rozpoctu "popularne" prispejeme ke zlepseni Vasi informovanosti o financovani aktivit mesta Trebice a o praci mestskeho uradu, mestske rady a zastupitelstva.


Ing. Pavel Janata
starosta

Rozpocet 2000

Rozpocet je hlavnim nastrojem hospodareni mesta. Ovlivnuje tak celorocni praci jednotlivych slozek mestskeho uradu a tim i vsechny obyvatele mesta.

Rozpocet se sestavi na dobu jednoho roku jako vyrovnany. Navrh vypracuje financni odbor mestskeho uradu. Po projednani navrhu s mestskou radou a vsemi odbory a po zaneseni jejich pozadavku dojde k urcitym zmenam a skrtum. Nakonec zaverecnou verzi schvali mestske zastupitelstvo.

Kazdy rozpocet tvori dve hlavni slozky, kterymi jsou prijmy a vydaje. Podle toho, jaky je mezi nimi vztah, rozeznavame rozpocet prebytkovy nebo schodkovy. Aby platilo pravidlo kazdeho rozpoctu - vyrovnanost, je zde obsazena take slozka financovani, ktera v sobe zahrnuje financni operace a zmeny peneznich prostredku na vlastnich bankovnich uctech mesta. Aby mesto pokrylo vsechny sve pozadavky a dostalo svym zavazkum, je nutne shromazdit prijmy na jejich uskutecneni. Ty plynou z dani, poplatku, sluzeb, dotaci od statu a jinych statnich ci nestatnich organizaci. Dale sem proudi penize ziskane pronajmem a prodejem nemovitosti patricich obci. Na vydajove strane rozpoctu jsou shromazdene penize rozdeleny podle potreb v jednotlivych oblastech cinnosti mesta.Zakladni udaje o meste

Katastralni vymera
Pocet obyvatel v roce 1999
Starosta
Tajemnik
5760 ha
39436
Ing. Pavel Janata (KDU-CSL)
Ing. Rostislav Novak


Rozpocet mesta Trebice 2000 - hlavni udaje o rozpoctu a hospodareni mesta

Celkove prijmy mesta 306 128 tis. Kc
Celkove vydaje mesta 357 420 tis. Kc
Celkove financovani mesta 51 292 tis. Kc
   
pocet obyvatel v roce 1999 39 436
celkove prijmy na 1 obcana 7 763 Kc
celkove vydaje na 1 obcana 8 868 Kc
Kolik prispiva mesto Trebic?

Poc.prepravenych osob
Dotace od mesta
Prisp.na 1 jizdu MHD
4 179 tis.
17000 tis.
4,10
Poc.vypujcek v knihovne
Dotace od mesta
Prisp.na 1 vypujcku
495 260
6800000Kc
13,70 Kc
Pocet navstevniku kin
Dotace od mesta
Prisp.na 1 vstupenku
48 951
1400000Kc
28,60 Kc
Poc.zaku maters.skol
Dotace od mesta
Prisp.na 1 zaka
1 178
8502000Kc
7217 Kc
Pocet zaku ZS
Dotace od mesta
Prisp.na 1 zaka
5 556
22170000Kc
3990 Kc
Pocet zaku v ZUS
Dotace od mesta
Prispevek na zaka
5 856
404000 Kc
68,90 Kc
Kolik nas stoji?

verejne osvetleni
verejne osvetleni
cisteni a zim. udrzba komunikaci
190 Kc na 1 obcana
164 Kc na 1 obcana

139 Kc na 1 obcana
 
Investicni akce v roce 2000

Stavebnictvi
Plynofikace obce Ptacov 2 550 tis. Kc
Rekonstrukce zim. stadionu 7 250 tis. Kc
Uzemni rozvoj
Vykup pozemku 21 000 tis. Kc
Teplofikace
Rozvoj tepelneho hospodarstvi 4 370 tis. Kc
Mestska policie
Kamerovy system 700 tis. Kc
Ekologie
Rekonstrukce cisticky 22 000 tis. Kc
Prameniste Heraltice 2 000 tis. Kc
Vodni hospodarstvi
Vodni nadrz Racerovice 450 tis. Kc
Doprava
Podchod Nadrazni 6 500 tis. Kc
Rekonstrukce ul. Chmelova 2 000 tis. Kc


Rozpocet mesta Trebice 2000 - prijmy a vydaje v rozpoctu

Prijmy do rozpoctu

Prijmy z domacich i zahranicnich zdroju, vcetne daru a dotaci a prijatych splatek pujcek.
Provozni prijmy se tykaji dani, poplatku, nedan. prijmu (prodej majetku, splatky pujcek,...).
Investicni prijmy predstavuji prodej investicniho majetku, majetkovych ucasti, prijate dary pro investicni ucely.

Provozni prijmy 295 303 tis. Kc
Investicni prijmy 10 825 tis. Kc

 
Vydaje z rozpoctu

Vydaje jsou nenavratne platby na investicni i provozni ucely.
Provoznimi vydaji myslime predevsim vydaje za zbozi a sluzby, pracovni silu (mzdy, pojistne), dary, dotace a poskytovane prostredky jinym subjektum.
Investicni vydaje slouzi k porizeni majetku, akcii, majetkovych ucasti a jako prostredky poskytovane jinym subjektum na inv. ucely.

Provozni vydaje 271 327 tis. Kc
Investicni vydaje 86 093 tis. Kc
Prijmova slozka rozpoctu
danove prijmy
prijmy z poplatku
kapitalove prijmy
dotace ostatni prijmy
161 300 tis. Kc
9 705 tis. Kc
9 840 tis. Kc
75 133 tis. Kc
50 150 tis. Kc

Vydajova slozka rozpoctu


rozvoj a investice 20 455 tis. Kc
vnitrni veci 47 384 tis. Kc
sprava majetku mesta 41 563 tis. Kc
ochrana prirody 400 tis. Kc
doprava 37 760 tis. Kc
socialni veci 50 440 tis. Kc
skolstvi a kultura 64 721 tis. Kc
financni vydaje 48 569 tis. Kc
komunalni sluzby 38 867 tis. Kc
mestska policie 6 586 tis. Kc
uzemni planovani 675 tis. Kc
Vybrane polozky z rozpoctu

Prijmy z poplatku a dani
Poplatky ze psu
Poplatky z provozu vyhernich automatu
Poplatky za spravni ukony
Poplatky za uzivani verejneho prostranstvi
Dan z prijmu fyz. osob z mezd
Dan z prijmu fyz. osob z podnikani
Dan z prijmu prav. osob
Dan z nemovitosti
900 tis. Kc
2 200 tis. Kc
4 000 tis. Kc
2 500 tis. Kc
45 000 tis. Kc
50 000 tis. Kc
46 000 tis. Kc
9 600 tis. Kc
Ostatni prijmy
Prijmy z uroku
Sankce a pokuty
Prodej pozemku
Prodej ostatnich nemovitosti
4 000 tis. Kc
600 tis. Kc
8 000 tis. Kc
1 840 tis. Kc
Vydaje mesta na sluzby
Oprava a udrzba mistnich komunikaci
Likvidace a trideni odpadu
Provoz Zimniho stadionu
Provoz bazenu Hajek a Polanka
7 020 tis. Kc
4 800 tis. Kc
2 000 tis. Kc
3 600 tis. Kc
Prispevky neziskovemu sektoru
Oblastni Charita
Jidelna pro duchodce
Liga pro ochranu zvirat
Zajmova kultura
Sportovni organizace
Ostatni zajmove organizace
1 500 tis. Kc
1 000 tis. Kc
220 tis. Kc
200 tis. Kc
1 431 tis. Kc
300 tis. Kc


Hospodarske cinnost

Naklady 24 695 tis. Kc Vynosy 38 186 tis. Kc

Hospodarsky vysledek pred zdanenim    13 491 tis. Kc


Vyvoj hospodareni mesta Trebice

Zpet
Senzitivni mapa |  Turisticka nabidka |  Historie |  Trebic v datech |  Archeologicke nalezy |  Informacni centrum |  Stale akce | 
Tydenni prehled akci |  Cykloturistika |  Kino Moravia |  Kino Pasaz |  Mestsky urad |  Mestska policie |  Mezinarodni vztahy | 
Zdrave mesto |  Pristup k informacim |  Partnerske mesto Lilienfeld |  Co byste meli vedet |  Hrotovicka |  Vetrnik |  Kulturni dum 

Vsechna prava vyhrazena, Copyright (c) 1999 mesto Trebic
Coded & Hosted by Kapucin-Repro, spol. s r.o.